[1]
Amrozi, S.R., Maskuri, M. and Renaningtyas, P. 2021. Genealogi Pengajaran Islam dan Nasionalisme Agama KH. Zaini Mun’im dan KHR. As’ad Syamsul Arifin. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora. 6, 2 (Mar. 2021), 140-162.