[1]
Ahyani, S. 2021. Kajian Fenomenologi terhadap Perubahan Budaya Akulturatif di Sumenep Madura. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora. 7, 1 (Jun. 2021), 44-78. DOI:https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i1.145.