[1]
Busairi, B. 2017. Telaah Komparatif Metode Kritik Ḥadīth Sunnī ala Muḥammad al-Ghazālī dan Abū Ja‘far Muḥammad b. Ya‘qūb al-Kulaynī ala Shī‘ah. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora. 3, 2 (Dec. 2017), 265-293. DOI:https://doi.org/10.35719/islamikainside.v3i2.62.