Ahyani, S. (2021). Kajian Fenomenologi terhadap Perubahan Budaya Akulturatif di Sumenep Madura. Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora, 7(1), 44-78. https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i1.145