Hasanah, U. (2019). Hak-hak Perempuan dalam Tafsīr Firdaws al-Na‘īm bi Tawḍīḥ Ma‘ānī Āyāt al-Qur’ān al-Karīm Karya KH. Thoifur ‘Ali Wafa. Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora, 5(1), 72-95. https://doi.org/10.35719/islamikainside.v5i1.37