AHYANI, S. Kajian Fenomenologi terhadap Perubahan Budaya Akulturatif di Sumenep Madura. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, v. 7, n. 1, p. 44-78, 29 jun. 2021.