BAIHAKI, B. Ideologi Politik dalam Khazanah Penafsiran: Ayat-ayat Legitimatif al-Qur’ān pada Kasus Suksesi Abū Bakr al-Ṣiddīq. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, v. 5, n. 1, p. 1-25, 7 jun. 2019.