SYUKRILLAH, M. Kritik atas Kritik Kamaruddin Amin terhadap Riwayat Mudallisīn dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, v. 3, n. 2, p. 165-188, 10 dez. 2017.