BUSAIRI, B. Telaah Komparatif Metode Kritik Ḥadīth Sunnī ala Muḥammad al-Ghazālī dan Abū Ja‘far Muḥammad b. Ya‘qūb al-Kulaynī ala Shī‘ah. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, v. 3, n. 2, p. 265-293, 10 dez. 2017.