Rohmatullah, Ahmad. “Analisis Framing Murray Edelman Dalam Periwayatan ḤadÄ«th Bi Al-Ma‘nā”. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora 3, no. 2 (December 10, 2017): 243-264. Accessed October 28, 2021. http://islamikainside.iain-jember.ac.id/index.php/islamikainside/article/view/60.