Baihaki, Baihaki, Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan, Indonesia