Ahyani, Shidqi. “Kajian Fenomenologi Terhadap Perubahan Budaya Akulturatif Di Sumenep Madura”. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora 7, no. 1 (June 29, 2021): 44-78. Accessed January 21, 2022. https://islamikainside.iain-jember.ac.id/index.php/islamikainside/article/view/145.